Eduskuntatyö

    Kansanedustan tärkein tehtävä on toimia lainsäätäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.
    Suurin osa kansanedustajan viikosta kuluu työhön eduskuntatalossa.

    Toimin maa- ja metsätalousvaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

    Lisäksi olen lakivaliokunnan varajäsen.

    Valiokuntatyön lisäksi toimin Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa, jonka myötä olen myös Kestävä Pohjola -valiokunnassa ja tarkastuskomiteassa.