Kannanotot

  Tältä sivulta löydät Susannan ja kokoomusnuorten kannanotot sekä Tulevaisuus- ja tavoiteohjelman 2015, jossa on listattu konkreettisia toimenpiteita valtion talouden tervehdyttämiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi. 

  Me kokoomusnuorissa katsomme, että vapaus tarvitsee puolustajansa ja tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Siksi olemme listanneet periaatteidemme pohjalta kattavan ja kunnianhimoisen toimenpideohjelman Suomen nostamiseen taantuman suosta sekä turvamaan nuoren sukupolven mahdollisuudet ja vapauden, jonka varaan voi turvallisesti rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Siitä hyötyy koko Suomi.

  Tulevaisuus- ja tavoiteohjelmaa pääsee lukemaan tästä

  Tekoälyllä hyvinvointia

  Hyvinvointia voidaaan parantaa aina, ja tällä kertaa keinoälyllä. Kokoomusnuorten tavoiteohjelmassa vaaditaan, että keinoäly otetaan käyttöön julkisella sektorilla avustamaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia syöpien ja sairauksien tunnistamisessa. Myös etäterveydenhuollossa ja asiakaspalvelussa olisi käyttöä keinoälylle.

  Lue lisää

  Rahapelimonopoli purettava

  Monopolit pelimarkkinoilla eivät ole enää tätä päivää ja taistelua digitalisaatiota vastaan ei voi voittaa. Vaadin nykyisen rahapelimonopolin purkamista, jotta kotimaiset toimijat pystyisivät paremmin vastaamaan digimarkkinoiden vaatimuksiin ja ulkomailta tulevaan kilpailuun. Lisenssijärjestelmä mahdollistaisi samat pelisäännöt kaikille toimijoille. Rahapeliyhtiöiden monopolin purkaminen ei estäisi veikkausvoittovarojen jakamista tulevaisuudessa. Lisenssimaksut jopa lisäisivät sponsorointi –ja mainosrahaa Suomessa.

  Lue lisää

  Lisää oikeudenmukaisuutta

  Hallituksen tulee tehdä määrätietoisempia toimenpiteitä, jotta koko Suomi saadaan vauhtiin. Suomen julkisen talouden suuret haasteet ovat yhtä ratkomatta ja yksityinen sektori sukeltaa kysyntälamassa. Suomen alavireisen talouden kasvunäkymiä voi parhaiten edistää parantamalla olosuhteita, joissa kansalaisetkin voivat osallistua omalla toimeliaisuudellaan paitsi oman tilanteensa, myös koko kansantalouden tilan kohentamiseen.

  Lue lisää

  Antti Rinne on vieraantunut työelämästä ja työväestä

  Suomalaiset työmarkkinat eivät kaipaa enää yhtään lisäsääntelyä. Työelämään on luotava nykyistä laajempia mahdollisuuksia ja joustoja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On aina parempi, että nuorella on mahdollisuus työntekoon työttömyyden sijaan. Työmarkkinamme tarvitsevat joustavuutta irtisanomisten asemesta ja nuoret työtä sosiaalietuuksien sijaan nollatyösopimukset tulee säilyttää.

  Lue lisää

  Kilpailukykyä ja kansainvälistymistä tuettava

  Suomen kansainvälistä kilpailukykyä arvioidessa tulee katsoa vertailuja, jotka vastaavat paremmin todellisuutta. Suomi ei ole kilpailukyvyltään kärkimaita vaan ennemminkin sveitsiläisen IMD World Competitivines Center -vertailun (2014) mukaisesti vasta kahdeskymmenes. Vaadin hallitukselta tekoja suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tueksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

  Lue lisää

  Miinat takaisin – Ottawan sopimus purettava

  Asiaperusteet miinakiellon hyväksymiselle olivat alun perinkin kyseenalaiset. Arvio vuoden 2011 jälkeisestä lähialueidemme turvallisuustilanteesta on viimeistään nyt syytä päivittää. Kansallisesta turvallisuudesta ei voi päättää imagoon liittyvien tekijöiden pohjalta, eikä miinakysymys voi olla Suomelle sellainen poliittinen painolasti, jonka vuoksi olisi syytä vapaaehtoisesti luopua tehokkaasta puolustusvälineestä. Miinojen hävittäminen pitää lopettaa välittömästi

  Lue lisää

  Lisäpakotteita Venäjälle

  Lisäpakotteet välttämättömiä Ukrainan kriisin laukaisemiseksi neuvotteluteitse. Mikäli Suomi joutuisi vastaavan agression kohteeksi kuin Ukraina, emmekö mekin toivoisi, että kumppanimme asettuisivat puolustamaan laillisia oikeuksiamme eivätkä perääntyisi puhtaasti taloudellisiin syihin vedoten? Ukrainan kriisi on koko Euroopan turvallisuutta koskeva kriisi. Se täytyy ratkaista, jotta vakaus Euroopassa palautuu. Omankädenoikeus ei kuulu Eurooppaan.

  Lue lisää

  Työuria pidennettävä

  Eläkeratkaisussa tulee sitoutua työurien pidentämiseen esimerkiksi eläkeikää nostamalla ja työssäjaksamisen esteitä poistamalla, ja että eläkemaksujen korotuksista pidättäydytään. Työeläkemaksut ovat työvoimakustannuksia, jotka noustessaan heikentävät suomalaisen työn kilpailukykyä. Sellaista kehitystä on pyrittävä kokoomusnuorten mielestä kaikin keinoin torjumaan

  Lue lisää

  Urpilainen lähettää laskun nuorten maksettavaksi

  Jutta Urpilaisen talouskurin vastaisia puheita voidaan pitää vastuunpakoiluna. Urpilainen pohdiskeli 30.1.2014 Ylen Aamu-tv:ssä, onko hallituksen aikatavoite velkaantumisen taittamiseksi liian tiukka.

  ”Suomen valtionvelka on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Olemme kovaa vauhtia Kreikan tiellä matkalla kohti julkisen talouden konkurssia. Voiko Urpilainen tosiaan vakavissaan väittää, ettei meillä olisi jo kiire laittaa Suomen taloutta kuntoon”, Koski ihmettelee.

  Lue lisää

  Vanhemmuuden kustannuksia tasattava

  Mitä pienempi yritys, sitä suurempi riski etenkin nuoren naisen palkkaaminen on. Työnantaja saattaa mieluummin palkata jopa vähemmän pätevän miehen kuin pätevän naisen välttääkseen työntekijän äitiyteen liittyvän kustannusriskin. Tämä on täysin kestämätöntä. Vanhemmuuden työnantajille aiheuttamat kustannukset tulisi jakaa nykyistä tasaisemmin

  Lue lisää

  Tulevaisuuden turvallisuus rakennetaan yhdessä

  Rauha ja turvallisuus ovat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia kysymyksiä. Me neljä edustamme neljää eri puoluetta neljässä eri maassa. Historialliset perintömme eroavat toisistaan, mutta silti useampi asia yhdistää kuin erottaa meitä. Seisomme yhdessä avoimen maailman, vapauden ja rauhan periaatteiden takana. Näitä periaatteita täytyy myös puolustaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tulevaisuutemme turvallisuus pohjautuu rauhanomaiseen sotilaalliseen yhteistyöhön.

  Lue lisää

  Ukrainalle avattava ovi Eurooppaan

  Euroopan maiden pitäisi antaa nyt selvä tukensa ukrainalaisille, jotka kamppailevat vapautensa puolesta. Kun ukrainalaiset haluavat olla osa Eurooppaa, meidän tulee heitä siinä myös tukea. Emme saa antaa hiljaista hyväksyntäämme sille, että suurvallat estävät pienempiään tekemästä omia, itsenäisiä valintojaan.

  Lue lisää

  Nollatyösopimuksia ei pidä kieltää

  Nollatyösopimusten poisto ei loisi nuorille nykyistä enempää vakituisia työsuhteita, vaan ainoastaan keskittäisi nykyisin tarjolla olevat työtunnit yhä harvemmille. Suomessa on kymmeniätuhansia ihmisiä, joille nollatyösopimus on elämäntilanteesta johtuen hyvinkin mieleinen. Tällaisia ihmisiä ovat muun muassa monet opiskelijat, freelancerit sekä vanhempainvapaalla olevat ihmiset. Moni nollasopimuksella oleva hankkii menestyksekkäästi elantonsa myös useammasta kuin yhdestä työpaikasta.

  Lue lisää

  .

  Työnteon esteet pois

  Yksi räikeimmistä esimerkeistä kalliista, monimutkaisista ja helposti passivoivista sosiaalietuuksista Suomessa on ansiosidoinnainen työttömyyspäiväraha.  Sen tukiaika voi olla kestoltaan yhtäjaksoisesti jopa 500 päivää pitkä. Vuonna 2009 keskimääräinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha oli 1186 euroa kuukaudessa. Pahimmillaan ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha voi mahdollistaa tuhansien eurojen vastikkeettomat kuukausitulot sekä vieraannuttaa ihmisen työmaailmasta.

  Lue lisää