Kirkon ei tule toimia ympäristöjärjestöjen keppihevosena

  Jokaisen metsäasioista kiinnostuneen on syytä kiinnostua kirkollisvaaleista viimeistään nyt. Seurakuntavaalikoneessa on voimakas painotus ilmasto– ja ympäristökysymyksissä, kuten kirkon roolista ilmastovaikutusten pienentämisessä. Vaarallisin esimerkki lienee kysymyksen asettelu: ” Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.”  

  Lue lisää

  Lasku kasvaa joka päivä

  Syksyä ovat värittäneet poliittiset lakot koskien hallituksen kaavailemaa irtisanomislain muutosta vastaan. Kuluva viikko alkoi JHL:n poliittisilla lakoilla, mikä pani katkolle mm. kouluruokailun. Useilla paikkakunnilla tätä paikattiin vapaaehtoistoimin niin yksittäisten yrittäjien, kuin vanhempainyhdistysten toimesta. Erikoisen näytelmästä teki ennen kaikkea se, että hallituksen kaavailema esitys helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä ei edes kosketa JHL:n jäseniä.  

  Lue lisää

  Mittava lasku tekemättömästä

  Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta keskiviikkona, jolloin myös JHL ilmoitti uudesta poliittisesta lakosta hallituksen suunnittelemaa työsopimuslain muutosta vastaan. Kuntien ja muiden julkisten työnantajien palveluksessa työskentelevien kaksipäiväinen lakko alkaa maanantaina ja vie ruuan lasten ja vanhusten suusta.  

  Lue lisää

  Kallista mainehaittaa

  Ay-liikkeen masinoimat poliittiset työtaistelutoimenpiteet jatkuvat edelleen, eikä loppua näy. Taloudelliset menetykset, kustannukset nousevat metsäteollisuudessa noin kymmeneen miljoonaan euroon. Saha- ja levyteollisuudessa tuotantokatkokset johtavat noin kahdeksan miljoonan euron menetyksiin ja puusepänteollisuudessa kahden miljoonan. Koko talouden tasolla lasku on useita kymmeniä miljoonia euroja.  

  Lue lisää

  Omistaminen ja omaisuuden suoja, koetukellako?

  Sipilän hallitusohjelmassa yhtenä kohtana maatalouden kannattavuutta parantavista toimenpiteistä mainitaan omaisuuden suojan parantaminen. Mielestäni omaisuuden suoja on yksi arvokkaimmista perusoikeuksistamme, jota tulee puolustaa ajasta ja paikasta riippumatta. Aihe on ajankohtainen kuuma peruna ja aivan jokaisella on syytä pohtia omistamisen merkitystä.  

  Lue lisää

  Yleisesti hyödytön

  Yksinkertaistaen voisi kai todeta, että hallituksen politiikka on oikeansuuntaista, kun se herättää vasemmistopuolueissa kuumia tunteita, joista Pohjalaisen mielipidepalstakin on täyttynyt. Ammattiliittoaktiivit ja tulevat vasemmistopuolueiden eduskuntavaaliehdokkaat osoittivat kirjoituksillaan menneen maailman kiristyspolitiikan todeksi, vieläpä vailla faktapohjaisia perusteluita.  

  Lue lisää

  Määrätietoisuutta kannanhoitoon

  Suomen susikanta on ollut pitkään kasvussa ja se on huomattu Suomen riistakeskuksessa kuin maaseudun asukkaiden keskuudessakin. Vuosi toisensa perään viranomaisten tekemät tai teettämät susien kanta-arviot ovat oleellisesti pienempiä kuin susihavaintojen kasvanut lukumäärä. Näin tilanne on ollut jo vuosia Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden osalta.  

  Lue lisää

  Korkea aika kieltää poliittiset lakot lailla

  Teollisuudenaloilla aloitettiin tiistaina työtaistelutoimet ylityökielloilla Sipilän hallituksen suunnittelemaa irtisanomissuojan muutosta vastaan. Hallituksen esityksen tarkoitus on helpottaa pienten, alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöperusteista irtisanomista. Työsopimuslain muutoksella halutaan alentaa pienten yritysten kynnystä kasvattaa toimintaansa ja palkata uusia työntekijöitä. SAK:n ja STTK:n jäsenliitot ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet vastatoimien valmistelusta hallituksen toimia vastaan.  

  Lue lisää

  Viljelijän on ajateltava ensisijaisesti omaa hyvinvointiaan

  MT (10.9.) nosti menneellä viikolla keskusteluun suosikkiaiheeni, maataloushallinnon suuren koon verrattuna suomalaisten maatilojen lukumäärään. Suhdelukuna yksi virkamies 24 tilaa kohden on kauhistuttava. Maataloushallinnon kokonaiskustannuksista löytyy huonosti tilastotietoa. Hallinnon menokehitys on suuntaa-antavillakin tiedoilla huolestuttava: viljelijöiden määrä vähenee, mutta hallinnonalan toimintamenot paisuvat kuin pullataikina. Hallinnon virkamiesten vähentyminen tapahtuu pääasiassa ainoastaan eläköitymisten kautta. Myös virkamiesten palkat ovat nousseet vuodesta 2010 15%. Myös nykyisen Mavin henkilöstömenot 11,2 M€ suhteessa sen hankkimiin it-menoihin 11,1M€ on syytä pitää mielessä mittavan Ruokaviraston aloittaessa toimintansa vuodenvaihteessa 2019. Uuden CAPin on parasta muuttaa tätä suuntaa niin, että maataloushallinnossakin alettaisiin käytännössäkin noudattaa läheisyysperiaatetta.  

  Lue lisää

  Kuningaskuluttaja, hoi!

  Kuivan kesän aiheuttama ahdinko maamme tuottajille on keskusteluttanut sekä sitouttanut ihmisiä laajalla rintamalla ja hyvä niin. On kiistatonta, että hallituksen on budjettiriihessä löydettävä tänäkin vuonna työkalut kriisitukeen. Painetta siihen lisää myös EU:n kielteinen kanta omaan tukipakettiinsa. Sikäli, kun valtion budjettikehykset pysyvät samankaltaisina, on rehellistä todeta, että riittävä kriisituki on mahdottomuus ja se jää tälläkin kertaa suurella todennäköisyydellä lähinnä symboliseksi. Siitä huolimatta, se on tärkeämpi kuin ei mitään. Ratkaisuja on etsittävä myös muilta hallinnonaloilta. Jo käytettävissä olevat EU-tuet olisi pantava maksuun viipymättä, sillä odottavan aika on pitkä.  

  Lue lisää