Lottovoitto, joka ei enää kelpaa

  Koko kulunut viikko on pauhattu Tilastokeskuksen tuoreimmasta väestöennusteesta, joka kertoo, mitä väestöllemme tapahtuisi, jos kehitys jatkuisi samankaltaisena myös tulevat vuosikymmenet. Ennusteet tehdään menneiden syntyvyyden, kuolleisuuden ja nettomaahanmuuton trendien perusteella. Väestöennuste on tuoreimmalla tiedolla kääntynyt vakavaan laskuun, vaikka se laskenut jo koko 2010-luvun ajan. Ennusteen mukaan tänä vuonna syntyy ensimmäisen kerran alle 50 000 uutta suomalaista. Syntyvyyslukujen laskun dramaattisuutta kuvaa se, että tänä vuonna koulutiensä aloitti 61 000 lasta. Nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin Suomessa kuolee enemmän ihmisiä, kuin uutta elämää syntyy.  

  Lue lisää

  Verotuksen kiristämisen sietämätön keveys

  Julkisen talouden hoidossa veronkorotukset ovat aina laiskaa politiikkaa. Niin valtion kuin kuntien taloudet ovat kärsineet jo liian pitkään rakenteellisten uudistusten puutteesta. Edes maakuntauudistuksen pitkälle viety valmistelu ei kuntatasolla ole viitoittanut tietä. Talousasioista vähääkään perillä olevat tietävät, että veronkorotukset ovat työkalupakissa viimeinen keino, edes tilapäisinä ratkaisuina. Käytännössä niihin kuitenkin tyypillisemmin tartutaan ensimmäisenä. Vastuullisten päätösten tekijöistä on koko viimeisimmän finanssikriisin ja nyt sitä seuranneen noususuhdanteen huipun aikana ollut pula niin kunnissa kuin eduskunnassa.  

  Lue lisää

  Kirkon ei tule toimia ympäristöjärjestöjen keppihevosena

  Jokaisen metsäasioista kiinnostuneen on syytä kiinnostua kirkollisvaaleista viimeistään nyt. Seurakuntavaalikoneessa on voimakas painotus ilmasto– ja ympäristökysymyksissä, kuten kirkon roolista ilmastovaikutusten pienentämisessä. Vaarallisin esimerkki lienee kysymyksen asettelu: ” Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.”  

  Lue lisää

  Lasku kasvaa joka päivä

  Syksyä ovat värittäneet poliittiset lakot koskien hallituksen kaavailemaa irtisanomislain muutosta vastaan. Kuluva viikko alkoi JHL:n poliittisilla lakoilla, mikä pani katkolle mm. kouluruokailun. Useilla paikkakunnilla tätä paikattiin vapaaehtoistoimin niin yksittäisten yrittäjien, kuin vanhempainyhdistysten toimesta. Erikoisen näytelmästä teki ennen kaikkea se, että hallituksen kaavailema esitys helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä ei edes kosketa JHL:n jäseniä.  

  Lue lisää

  Mittava lasku tekemättömästä

  Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta keskiviikkona, jolloin myös JHL ilmoitti uudesta poliittisesta lakosta hallituksen suunnittelemaa työsopimuslain muutosta vastaan. Kuntien ja muiden julkisten työnantajien palveluksessa työskentelevien kaksipäiväinen lakko alkaa maanantaina ja vie ruuan lasten ja vanhusten suusta.  

  Lue lisää

  Kallista mainehaittaa

  Ay-liikkeen masinoimat poliittiset työtaistelutoimenpiteet jatkuvat edelleen, eikä loppua näy. Taloudelliset menetykset, kustannukset nousevat metsäteollisuudessa noin kymmeneen miljoonaan euroon. Saha- ja levyteollisuudessa tuotantokatkokset johtavat noin kahdeksan miljoonan euron menetyksiin ja puusepänteollisuudessa kahden miljoonan. Koko talouden tasolla lasku on useita kymmeniä miljoonia euroja.  

  Lue lisää

  Omistaminen ja omaisuuden suoja, koetukellako?

  Sipilän hallitusohjelmassa yhtenä kohtana maatalouden kannattavuutta parantavista toimenpiteistä mainitaan omaisuuden suojan parantaminen. Mielestäni omaisuuden suoja on yksi arvokkaimmista perusoikeuksistamme, jota tulee puolustaa ajasta ja paikasta riippumatta. Aihe on ajankohtainen kuuma peruna ja aivan jokaisella on syytä pohtia omistamisen merkitystä.  

  Lue lisää

  Yleisesti hyödytön

  Yksinkertaistaen voisi kai todeta, että hallituksen politiikka on oikeansuuntaista, kun se herättää vasemmistopuolueissa kuumia tunteita, joista Pohjalaisen mielipidepalstakin on täyttynyt. Ammattiliittoaktiivit ja tulevat vasemmistopuolueiden eduskuntavaaliehdokkaat osoittivat kirjoituksillaan menneen maailman kiristyspolitiikan todeksi, vieläpä vailla faktapohjaisia perusteluita.  

  Lue lisää

  Määrätietoisuutta kannanhoitoon

  Suomen susikanta on ollut pitkään kasvussa ja se on huomattu Suomen riistakeskuksessa kuin maaseudun asukkaiden keskuudessakin. Vuosi toisensa perään viranomaisten tekemät tai teettämät susien kanta-arviot ovat oleellisesti pienempiä kuin susihavaintojen kasvanut lukumäärä. Näin tilanne on ollut jo vuosia Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden osalta.  

  Lue lisää

  Korkea aika kieltää poliittiset lakot lailla

  Teollisuudenaloilla aloitettiin tiistaina työtaistelutoimet ylityökielloilla Sipilän hallituksen suunnittelemaa irtisanomissuojan muutosta vastaan. Hallituksen esityksen tarkoitus on helpottaa pienten, alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöperusteista irtisanomista. Työsopimuslain muutoksella halutaan alentaa pienten yritysten kynnystä kasvattaa toimintaansa ja palkata uusia työntekijöitä. SAK:n ja STTK:n jäsenliitot ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet vastatoimien valmistelusta hallituksen toimia vastaan.  

  Lue lisää