Yleisesti hyödytön

  Yksinkertaistaen voisi kai todeta, että hallituksen politiikka on oikeansuuntaista, kun se herättää vasemmistopuolueissa kuumia tunteita, joista Pohjalaisen mielipidepalstakin on täyttynyt. Ammattiliittoaktiivit ja tulevat vasemmistopuolueiden eduskuntavaaliehdokkaat osoittivat kirjoituksillaan menneen maailman kiristyspolitiikan todeksi, vieläpä vailla faktapohjaisia perusteluita.  

  Lue lisää

  Määrätietoisuutta kannanhoitoon

  Suomen susikanta on ollut pitkään kasvussa ja se on huomattu Suomen riistakeskuksessa kuin maaseudun asukkaiden keskuudessakin. Vuosi toisensa perään viranomaisten tekemät tai teettämät susien kanta-arviot ovat oleellisesti pienempiä kuin susihavaintojen kasvanut lukumäärä. Näin tilanne on ollut jo vuosia Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden osalta.  

  Lue lisää

  Korkea aika kieltää poliittiset lakot lailla

  Teollisuudenaloilla aloitettiin tiistaina työtaistelutoimet ylityökielloilla Sipilän hallituksen suunnittelemaa irtisanomissuojan muutosta vastaan. Hallituksen esityksen tarkoitus on helpottaa pienten, alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöperusteista irtisanomista. Työsopimuslain muutoksella halutaan alentaa pienten yritysten kynnystä kasvattaa toimintaansa ja palkata uusia työntekijöitä. SAK:n ja STTK:n jäsenliitot ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet vastatoimien valmistelusta hallituksen toimia vastaan.  

  Lue lisää

  Viljelijän on ajateltava ensisijaisesti omaa hyvinvointiaan

  MT (10.9.) nosti menneellä viikolla keskusteluun suosikkiaiheeni, maataloushallinnon suuren koon verrattuna suomalaisten maatilojen lukumäärään. Suhdelukuna yksi virkamies 24 tilaa kohden on kauhistuttava. Maataloushallinnon kokonaiskustannuksista löytyy huonosti tilastotietoa. Hallinnon menokehitys on suuntaa-antavillakin tiedoilla huolestuttava: viljelijöiden määrä vähenee, mutta hallinnonalan toimintamenot paisuvat kuin pullataikina. Hallinnon virkamiesten vähentyminen tapahtuu pääasiassa ainoastaan eläköitymisten kautta. Myös virkamiesten palkat ovat nousseet vuodesta 2010 15%. Myös nykyisen Mavin henkilöstömenot 11,2 M€ suhteessa sen hankkimiin it-menoihin 11,1M€ on syytä pitää mielessä mittavan Ruokaviraston aloittaessa toimintansa vuodenvaihteessa 2019. Uuden CAPin on parasta muuttaa tätä suuntaa niin, että maataloushallinnossakin alettaisiin käytännössäkin noudattaa läheisyysperiaatetta.  

  Lue lisää

  Kuningaskuluttaja, hoi!

  Kuivan kesän aiheuttama ahdinko maamme tuottajille on keskusteluttanut sekä sitouttanut ihmisiä laajalla rintamalla ja hyvä niin. On kiistatonta, että hallituksen on budjettiriihessä löydettävä tänäkin vuonna työkalut kriisitukeen. Painetta siihen lisää myös EU:n kielteinen kanta omaan tukipakettiinsa. Sikäli, kun valtion budjettikehykset pysyvät samankaltaisina, on rehellistä todeta, että riittävä kriisituki on mahdottomuus ja se jää tälläkin kertaa suurella todennäköisyydellä lähinnä symboliseksi. Siitä huolimatta, se on tärkeämpi kuin ei mitään. Ratkaisuja on etsittävä myös muilta hallinnonaloilta. Jo käytettävissä olevat EU-tuet olisi pantava maksuun viipymättä, sillä odottavan aika on pitkä.  

  Lue lisää

  Suomalainen metsäteollisuus edelläkävijänä

  Kuivuus ja suuret metsäpalot ovat vaivanneet koko Eurooppaa tänä kesänä. Etelä-Euroopan metsäpalot ovat jokseenkin tavallisia uutiskuvissa niiden kuuman ja kuivan kesän vuoksi, mutta Suomessa ja Ruotsissa niitä ei ole totuttu näkemään. Suomea pahemmin metsäpaloista kärsi naapurimaamme, jossa aineelliset tuhot ovat nousseet miljooniin euroihin ja ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa tietämättä, näkevätkö rakasta kotitaloaan enää koskaan. Onneksi sentään vakavilta henkilövahingoilta on tiettävästi vältytty.  

  Lue lisää

  EU mahdollistaa ponnistelut ja estää mielettömyydet

  Viljelijät Pohjoismaista ovat yhdessä rintamassa esittäneet EU:n komissiolle hätähuutonsa kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tukea kaivataan EU:n maatalousbudjetista sekä vapauksia hoitaa kriisiä kansallisesti.  

  Lue lisää

  Korkeakoulupaikkojen ja kehtojen epäsuhta

  Kesän mittaan Vaasan suunnalta on tehty monta mielenkiintoista avausta, joista yhtenä mielenkiintoisimmista on keskustelu Vaasan ammattikorkeakoulun tulevaisuudesta sekä sen suhteesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemiin yhteistyöratkaisuihin Tampereen T3-korkeakoulukonsernin kanssa.  

  Lue lisää

  Valmiiksi nurinkurisia käsityksiä

  Osallistuin viime viikolla Porin Suomi-Areenassa Liberaalipuolueen ja Piraattipuolueen maataloustukikeskusteluun, joka oli otsikoitu provosoivasti: ”Huoltovarmuutta vai maalaisromantiikkaa?”  

  Lue lisää

  Laihat ratkaisut eivät riitä

  Viime viikon lopulla EU-maiden johtajat tapasivat Brysselissä hätäisesti koolle kutsutussa huippukokouksessa hakeakseen ratkaisuja koko unionia koettelevaan siirtolaistulvaan. Neuvotteluja käytiin pitkälle aamuyölle, sillä 28 jäsenmaan intressien yhteensovittaminen yksimieliseksi päätökseksi on tehtävänä liki mahdoton. Lähtökohtana oli, että eteläisen Euroopan maat kuten Italia ja Kreikka, joihin valtaosa pakolaisliikenteestä kulkeutuu, haluavat vahvempaa yhteisvastuuta jäsenmaiden kesken. Itäisen Euroopan maat, kuten Unkari, Tšekki ja Slovakia haluavat käytännössä sulkea rajansa kokonaan kaikilta maahantulijoilta. Neuvottelut aloitettiin siis tilanteessa, jossa laihankin kompromissin saavuttaminen olisi jo voitto itsessään.  

  Lue lisää