Viljelijän on ajateltava ensisijaisesti omaa hyvinvointiaan

  MT (10.9.) nosti menneellä viikolla keskusteluun suosikkiaiheeni, maataloushallinnon suuren koon verrattuna suomalaisten maatilojen lukumäärään. Suhdelukuna yksi virkamies 24 tilaa kohden on kauhistuttava. Maataloushallinnon kokonaiskustannuksista löytyy huonosti tilastotietoa. Hallinnon menokehitys on suuntaa-antavillakin tiedoilla huolestuttava: viljelijöiden määrä vähenee, mutta hallinnonalan toimintamenot paisuvat kuin pullataikina. Hallinnon virkamiesten vähentyminen tapahtuu pääasiassa ainoastaan eläköitymisten kautta. Myös virkamiesten palkat ovat nousseet vuodesta 2010 15%. Myös nykyisen Mavin henkilöstömenot 11,2 M€ suhteessa sen hankkimiin it-menoihin 11,1M€ on syytä pitää mielessä mittavan Ruokaviraston aloittaessa toimintansa vuodenvaihteessa 2019. Uuden CAPin on parasta muuttaa tätä suuntaa niin, että maataloushallinnossakin alettaisiin käytännössäkin noudattaa läheisyysperiaatetta.  

  Lue lisää

  Kuningaskuluttaja, hoi!

  Kuivan kesän aiheuttama ahdinko maamme tuottajille on keskusteluttanut sekä sitouttanut ihmisiä laajalla rintamalla ja hyvä niin. On kiistatonta, että hallituksen on budjettiriihessä löydettävä tänäkin vuonna työkalut kriisitukeen. Painetta siihen lisää myös EU:n kielteinen kanta omaan tukipakettiinsa. Sikäli, kun valtion budjettikehykset pysyvät samankaltaisina, on rehellistä todeta, että riittävä kriisituki on mahdottomuus ja se jää tälläkin kertaa suurella todennäköisyydellä lähinnä symboliseksi. Siitä huolimatta, se on tärkeämpi kuin ei mitään. Ratkaisuja on etsittävä myös muilta hallinnonaloilta. Jo käytettävissä olevat EU-tuet olisi pantava maksuun viipymättä, sillä odottavan aika on pitkä.  

  Lue lisää

  Suomalainen metsäteollisuus edelläkävijänä

  Kuivuus ja suuret metsäpalot ovat vaivanneet koko Eurooppaa tänä kesänä. Etelä-Euroopan metsäpalot ovat jokseenkin tavallisia uutiskuvissa niiden kuuman ja kuivan kesän vuoksi, mutta Suomessa ja Ruotsissa niitä ei ole totuttu näkemään. Suomea pahemmin metsäpaloista kärsi naapurimaamme, jossa aineelliset tuhot ovat nousseet miljooniin euroihin ja ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa tietämättä, näkevätkö rakasta kotitaloaan enää koskaan. Onneksi sentään vakavilta henkilövahingoilta on tiettävästi vältytty.  

  Lue lisää

  EU mahdollistaa ponnistelut ja estää mielettömyydet

  Viljelijät Pohjoismaista ovat yhdessä rintamassa esittäneet EU:n komissiolle hätähuutonsa kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tukea kaivataan EU:n maatalousbudjetista sekä vapauksia hoitaa kriisiä kansallisesti.  

  Lue lisää

  Korkeakoulupaikkojen ja kehtojen epäsuhta

  Kesän mittaan Vaasan suunnalta on tehty monta mielenkiintoista avausta, joista yhtenä mielenkiintoisimmista on keskustelu Vaasan ammattikorkeakoulun tulevaisuudesta sekä sen suhteesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemiin yhteistyöratkaisuihin Tampereen T3-korkeakoulukonsernin kanssa.  

  Lue lisää

  Valmiiksi nurinkurisia käsityksiä

  Osallistuin viime viikolla Porin Suomi-Areenassa Liberaalipuolueen ja Piraattipuolueen maataloustukikeskusteluun, joka oli otsikoitu provosoivasti: ”Huoltovarmuutta vai maalaisromantiikkaa?”  

  Lue lisää

  Laihat ratkaisut eivät riitä

  Viime viikon lopulla EU-maiden johtajat tapasivat Brysselissä hätäisesti koolle kutsutussa huippukokouksessa hakeakseen ratkaisuja koko unionia koettelevaan siirtolaistulvaan. Neuvotteluja käytiin pitkälle aamuyölle, sillä 28 jäsenmaan intressien yhteensovittaminen yksimieliseksi päätökseksi on tehtävänä liki mahdoton. Lähtökohtana oli, että eteläisen Euroopan maat kuten Italia ja Kreikka, joihin valtaosa pakolaisliikenteestä kulkeutuu, haluavat vahvempaa yhteisvastuuta jäsenmaiden kesken. Itäisen Euroopan maat, kuten Unkari, Tšekki ja Slovakia haluavat käytännössä sulkea rajansa kokonaan kaikilta maahantulijoilta. Neuvottelut aloitettiin siis tilanteessa, jossa laihankin kompromissin saavuttaminen olisi jo voitto itsessään.  

  Lue lisää

  Kestävää metsänhoitoa järkevin ratkaisuin, ei tunneperustein

  Suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat perustaneet kansalaisaloitteen koskien valtion metsien avohakkuiden kieltämistä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Birdlife, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö ovat aloittaneet Avohakkuut historiaan! -kampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä tarvittava määrä kannatusilmoituksia lakialoitteen tuomiseksi eduskuntaan. Ympäristöjärjestöjen huolena on lajien monimuotoisuuden väheneminen sekä ilmastomuutos.  

  Lue lisää

  Ohilaukauksesta mittaamatonta vahinkoa

  Suomalainen ampuma-aseharrastuskulttuuri ja maanpuolustusratkaisut ovat eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisia. Meillä on mittava joukko reserviläisiä, asekeräilijöitä, metsästäjiä ja urheiluampujia. Jo Suomen nykyinen ampuma-aselainsäädäntö mahdollistaa näiden ryhmien vastuullisen ampuma-aseharrastuksen.  

  Lue lisää

  Euro hallintoon vai euro viljelijälle?

  Euroopan komissio on esittänyt, että maatalouden tuista leikattaisiin nykyhinnoilla viisi prosenttia seuraavalla budjettikaudella eli vuosina 2021–2027. Kuluvalla viikolla komission on määrä antaa esityksensä koskien EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Maa- ja metsätalousministeriön laskelmien mukaan suorat tuet koko rahoituskaudella pienenisivät Suomessa noin kolme prosenttia. Mikäli Euroopan komission nykyinen budjettiesitys toteutuisi, maaseudun kehittämisrahoitukseen muodostuisi 15 prosentin suuruinen lovi.  

  Lue lisää