Kestävää metsänhoitoa järkevin ratkaisuin, ei tunneperustein

  Suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat perustaneet kansalaisaloitteen koskien valtion metsien avohakkuiden kieltämistä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Birdlife, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö ovat aloittaneet Avohakkuut historiaan! -kampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä tarvittava määrä kannatusilmoituksia lakialoitteen tuomiseksi eduskuntaan. Ympäristöjärjestöjen huolena on lajien monimuotoisuuden väheneminen sekä ilmastomuutos.  

  Lue lisää

  Ohilaukauksesta mittaamatonta vahinkoa

  Suomalainen ampuma-aseharrastuskulttuuri ja maanpuolustusratkaisut ovat eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisia. Meillä on mittava joukko reserviläisiä, asekeräilijöitä, metsästäjiä ja urheiluampujia. Jo Suomen nykyinen ampuma-aselainsäädäntö mahdollistaa näiden ryhmien vastuullisen ampuma-aseharrastuksen.  

  Lue lisää

  Euro hallintoon vai euro viljelijälle?

  Euroopan komissio on esittänyt, että maatalouden tuista leikattaisiin nykyhinnoilla viisi prosenttia seuraavalla budjettikaudella eli vuosina 2021–2027. Kuluvalla viikolla komission on määrä antaa esityksensä koskien EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Maa- ja metsätalousministeriön laskelmien mukaan suorat tuet koko rahoituskaudella pienenisivät Suomessa noin kolme prosenttia. Mikäli Euroopan komission nykyinen budjettiesitys toteutuisi, maaseudun kehittämisrahoitukseen muodostuisi 15 prosentin suuruinen lovi.  

  Lue lisää

  Ratkaisuja, ei tyhjiä lupauksia

  Mielestäni Suomessa pitää pystyä käymään poliittista debattia ilman, että huomio naulitaan henkilökohtaisuuksiin. Politiikassa, jossa aktiivisesti etsitään kestäviä ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin, ei ole mitään hävettävää. Päinvastoin, kyse on hyveellisestä politiikasta, joka etsii ratkaisuja mahdollisuuksien kautta. Se on myös kansanedustajan tehtävään kuuluvaa vastuuta mitä suurimmassa määrin. Miksi ajattelen näin: poliittisiin puheisiin ei mielestäni kannata kirjoittaa mitään, mistä ei voisi puhua tilanteesta riippumatta, kenen tahansa ihmisen kanssa.  

  Lue lisää

  Mitä siellä somessa oikein tapahtui?

  Helsingissä 18.5.2018 Kuluneella viikolla tiedostusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa on laajalla rintamalla otettu kantaa kansanedustaja Susanna Koskeen ja tämän tunnetasoon. Ensimmäinen ja tärkein seikka on ymmärtää, että tässä asiassa ei ole kyse Susanna Koskesta. Poliittista debattia pitää voida käydä normaaliin tapaan ilman, että keskitytään epäolennaisuuksiin.    

  Lue lisää

  Viljelijöille omat rahat käyttöön

  Edellisviikolla Ranskassa ja Saksassa vierailleen maa- ja metsätalousvaliokunnan matkan tarkoituksena oli tutustua kyseisten maiden lähestymistapaan koskien uutta CAP-kautta. Uusi toimiva YMP on suomalaiselle maataloudelle elintärkeä, mutta olen vakuuttunut, että pelkällä maatalouspolitiikalla ei kotimaisenkaan ruuantuotannon tulevaisuutta voi pelastaa. Mikään tukimuoto tai uusi tukipaketti ei voi kohentaa tilojen kannattavuutta riittävästi. Siksi on syytä laajentaa maatalouspoliittista keskustelua myös siihen keskeisesti vaikuttaviin muihin politiikan sektoreihin, kuten verotukseen.  

  Lue lisää

  Sosiaaliturva tarvitsee kokonaisuudistuksen

  Suomalainen sosiaaliturva on viimein uudistettava. Tällä hetkellä aivan liian moni on tilanteessa, jossa työn tekeminen ei yksinkertaisesti kannata. Sosiaaliturvajärjestelmämme on jäykkä, eikä se pysty vastaamaan työelämän ja yksilöllisten elämäntilanteiden nopeisiin muutoksiin. Esimerkiksi osa-aikaisten ja lyhytkestoisten töiden sekä sosiaaliturvan yhteensovittamisen on oltava selvästi nykyistä joustavampaa. Sosiaaliturvan on vastattava muuttuvan työelämän tarpeisiin.  

  Lue lisää

  Sotea ja avaruuskyniä

    Kylmän sodan aikainen avaruuskilpa lännen ja idän, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton, välillä oli verratonta. Mieleeni muistui anekdootti, jonka mukaan Yhdysvallat pitkällisen kehitystyön tuloksena onnistui kehittämään kuulakärkikynää muistuttavan kynän, joka säilyttäisi toimintakykynsä painovoimattomassa tilassa, eli tulevilla avaruuslennoilla. Saavutuksestaan innostuneena ja kilpavarustelun hengessä jenkit päättivät avata tuotekehityksensä neuvostoliittolaisille, jotta nämä voisivat panna paremmaksi. Idean vastaanotto ei kuitenkaan vastannut jenkkien odotuksia, vaan herätti lähinnä hämmennystä. Neuvostoliitto ilmoitti, että se ei aio lainkaan panostaa vastaavan tai paremman tuotteen kehitykseen, sillä lyijykynä on jo olemassa ja se toimii myös avaruudessa.  

  Lue lisää

  Turvallisuuden kanssa ei ole varaa viivytellä

  Nykyajan megatrendit globalisaatio, teknologian kehitys sekä digitalisaatio ovat kaikki muuttaneet maailmaamme sekä nykyihmisten elintapoja ja -olosuhteita. Pääasiassa kehitys on ollut myönteistä ja auttanut ihmiskuntaa lisäämään hyvinvointiaan. Samalla kehitys on tuonut mukanaan aivan uudenlaisia uhkia, jollaisia emme ole ennen osanneet kuvitellakaan. Riippuvuus teknologiasta on tehnyt meistä yksilöinä ja yhteiskuntana aivan uudella tavalla haavoittuvaisia.  

  Lue lisää

  Tuottaja, virastouudistus kaipaa huomiotasi!

  Ruokavirastouudistus on monella taholla odotettu uudistus. Sen tavoitteiksi on lausuttu ruoka-alan laaja-alaisen osaamisen kehittäminen, joka pitkällä aikavälillä parantaa palvelukykyä ja alkutuotannon kehittämisen toimintaedellytyksiä. Uudistus on myös tärkein mittari osoittamaan, mitä hallitus ja hallinto ovat ottaneet onkeensa kahden vuoden takaisesta traktorimarssista. Ainakaan viljelijöiden keskuudessa ei ole unohtunut, miten viraston toimimattomat tietojärjestelmät koituivat monen viljelijän kohtaloksi taloudellisen ahdingon kurjistajana.   

  Lue lisää