Sosiaaliturva tarvitsee kokonaisuudistuksen

  Suomalainen sosiaaliturva on viimein uudistettava. Tällä hetkellä aivan liian moni on tilanteessa, jossa työn tekeminen ei yksinkertaisesti kannata. Sosiaaliturvajärjestelmämme on jäykkä, eikä se pysty vastaamaan työelämän ja yksilöllisten elämäntilanteiden nopeisiin muutoksiin. Esimerkiksi osa-aikaisten ja lyhytkestoisten töiden sekä sosiaaliturvan yhteensovittamisen on oltava selvästi nykyistä joustavampaa. Sosiaaliturvan on vastattava muuttuvan työelämän tarpeisiin.

   

  Tärkein tavoite sosiaaliturvan uudistamisessa on kannustinloukkujen purkaminen. Valitettavan usein työtä olisi tarjolla ja ihmisellä kyky ottaa se vastaan, mutta sosiaaliturvan jäykkyys tekee työnteosta taloudellisesti kannattamatonta. Kannustinloukkujen purkaminen on tärkeää myös työllisyysasteen noston kannalta. On niin yksilön, yhteiskunnan kuin kansantaloudenkin kannalta parempi, että ihminen tekee töitä edes osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti, kuin että ei tekisi ollenkaan.

   

  Työn ja sosiaaliturvan yhdistämisestä täytyy tehdä mahdollista. Työelämästä tulee yhä useammin epäsäännöllistä ja kausittaista. Sosiaaliturvan on toimittava tällaisissa tilanteissa joustavasti ja kannustettava työntekoon. Passivoiva sosiaaliturva on usein osasyynä myös syrjäytymiselle. Samalla joustava ja kannustava sosiaaliturva kitkee myös sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta.

   

  Kokoomus kannattaa sosiaaliturvan uudistuksessa kannustavaa mallia. Näiden tavoitteiden yhteensovittamisen kannalta on oleellista, että sosiaaliturva on jatkossakin vastikkeellinen. Vastikkeellisuus ei ole itseisarvo, vaan keino pitää kiinni pohjoismaisesta korkeasta perusturvasta ilman, että työnteon kannustimet vähenisivät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuensaajan on sitouduttava olemaan työmarkkinoiden käytettävissä ja etsittävä aktiivisesti töitä.  Mielestäni tämä on kohtuullinen vaatimus yksilön velvollisuuksista, jos vastaavasti oikeutena on ollut muun muassa yhteiskunnan kustantama maksuton koulutus.

   

  Sosiaaliturvauudistus ei ole säästöhanke, vaan tarkoitus on tehdä järjestelmästä nykyistä yksinkertaisempi ja toimivampi. Kokoomukselle on lisäksi tärkeää, että myös yksinyrittäjät huomioidaan uudistuksessa. Toimiva sosiaaliturva tulee ulottaa aidosti myös yksinyrittäjille. Tänä päivänä yrittämistä ei nähdä houkuttelevana vaihtoehtona muun muassa juuri sosiaaliturvan joustamattomuuden sekä korkeiden sosiaaliturvamaksujen ja toisaalta alhaisen sosiaaliturvan tason takia.

   

  OECD suositteli Suomelle vastikkeelliseen yleisturvaan siirtymistä. Samansuuntaisen suosituksen teki myös professori Juho Saaren työryhmä. Mallissa etuuksia työttömyysturvasta asumistukeen ja toimeentulotukeen yhdistettäisiin ja ihmisten tuloja seurattaisiin reaaliaikaisesti. Tukimuotojen yhdistäminen tekisi mallista selkeämmän ja reaaliaikainen tulorekisteri mahdollistaisi joustavamman työn ja turvan yhdistämisen eri elämäntilanteissa. Tulorekisteri keventää ja nopeuttaa byrokratiataakkaa niin yksilöltä, yrittäjältä, työnantajalta kuin viranomaiseltakin. Tällaisessa mallissa kenenkään ei tarvitsisi pelätä tuen äkillistä menettämistä esimerkiksi keikkatyön vastaanottamisen seurauksena. Taloudelliset kannustinloukut vähenisivät ja erialiset tukien maksatuksen viivästymiseen liittyvät byrokratialoukut poistuisivat. Tämän tyyppinen yleistukimalli myös vähentäisi esimerkiksi perustuloa tehokkaammin tuloeroja ja köyhyyttä.

   

  Sosiaaliturvan uudistaminen on välttämätöntä. Tekoäly ja robotisaatio muuttavat työelämää jatkuvasti: iso osa nykyisistä työtehtävistä voi kadota, mutta samaan aikaan syntyy myös uusia, uudenlaista osaamista vaativia työpaikkoja. Tässä muutoksessa sosiaaliturvajärjestelmän on muututtava mukana. On hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää, että työnteon kannustimet ovat kunnossa. Yhtä lailla meidän on pidettävä huoli siitä, ettei kukaan joudu työttömyyden vuoksi tyhjän päälle.

   

  Kolumni on julkaistu Keskipohjanmaassa 11.4.2018.

  Jätä kommentti

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>