Suskin Sanomaa

  2235
  Turun sanomat, 18.1.2015

  Kosken mukaan vasemmisto on ”oikeudenmukaisuuden tunteen” asialla. Se lietsoo tyytymättömyyttä, jossa on menneen maailman luokkavihaa mukana Verotuksessa sitten tehdään suurieleisiä mutta pieniä populistisia ratkaisuja, jotka tosiasiassa johtavat hyvinvointitappioihin.

  2343
  Yle Uutiset, 6.9.2014

  Susanna Koski katsoo, että 500 päivää on pitkä aika hakea työtä. Hänestä työn perässä pitää liikkua ja ottaa mikä tahansa työ vastaan, koska yhteiskunnan jäsenen pitää kantaa kortensa kekoon ja työnteko on oikeus.

  2252
  Tekniikka & talous, 25.11.2014

  Valtiovarainministeri Rinteen ehdotus nollatuntisopimusten kieltämisestä kirpaisisi eniten maamme nuorisoa ja nuoria aikuisia. Nollatyösopimusten poisto ei tarkoittaisi nykyistä enempää vakituisia työsuhteita, vaan ainoastaan keskittäisi nykyisin tarjolla olevat työtunnit yhä harvemmille.

  2246
  Perheyritys, 4/2014

  Kannatan vapaata markkinataloutta suurella sydämellä. Jossain vaiheessa tulee se raja, kun yrittäminen ei enää ole kannattavaa. Jos riskiä pitää edes miettiä nimenomaan sääntelyn takia, liikutaan jo aika varaallisilla vesillä, Koski sanoo.

  2345
  Iltasanomat, 21.5.2015

  Asiaperusteet miinakiellon hyväksymiselle olivat alun perinkin kyseenalaiset. Arvio vuoden 2011 jälkeisestä lähialueidemme turvallisuustilanteesta on viimeistään nyt syytä päivittää ja vetää maanpuolustuksen kannalta ainoat oikeat johtopäätökset, perustelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski

  2246
  Perheyritys-lehti, 4/2014

  Ainoastaan yksityiselle sektorille syntyy tuottava työ, josta syntyy arvoa ja hyvinvointia jaettavaksi myös nille, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan

  2343
  Yle Uutiset, 6.9.2014

  Koski soisi, että työmarkkinat joustaisivat paikallisen sopimisen muodossa. Ihminen voisi mennä töihin sillä palkalla, jonka hän itse kelpuuttaa, sanoi Koski.

  2220
  Helsingin Sanomat, 6.6.2014

  Hänestä kokoomuksen pahin virhe on ollut jatkuvan syömävelan ottaminen valtion menojen kattamiseksi. Koski leikkaisi julkisia tehtäviä ja menoja, ja alentaisi verotusta.

  2247
  Ilkka, 28.4.2014

  Työeläkemaksujen korottaminen olisi kestämätön tie, koska ne osana jo ennestään korkeita työllistämiskustannuksia haittaavat työllistymistä ja työn teettämistä. Etenkin työvoimavaltaisilla aloilla työvoimakustannusten kasvu on myrkkyä. Eläkejärjestelmän kestävyyden vahvistamisen keinot on etsittävä muualta kuin maksujen jatkuvasta korottamisesta

  2251
  Suomen Kuvalehti, 4/2014

  Koski vastustaa vimmatusti kolmikantaa. Hänen moitteensa eivät kuitenkaan kohdistu pelkästään ammattiliittoihin, vaan lisäksi huomiota tulee kiinnittää lainsäädäntöön.

  2235
  Turun Sanomat, 14.9.2013

  Koski kannattaa muuan muassa yleissitovista työehtosopimuksista luopumista. Hänestä nuorille pitäisi voida maksaa nykyistä alempaa palkkaa ja työaikaan pitäisi saada lisää joustoa. Hän purkaisi sääntelyä ja kannustaisi ihmisiä omistajuuteen

  2345
  Ilta-Sanomat, 19.9.2013

  Meidän ongelmamme on se, että meillä ei ole laadukkaita palveluja. Olemme holhousyhteiskunta, joka ei enää kykene tuottamaan sitä hyvää, mihin se on luotu, Koski totesi

  2222
  Susanna Koski, Iltalehti, 19.9.2013

  Silloin, kun eletään lamassa, on olennaista, että myös julkinen sektori elää kuten lamassa. Eli tehdään leikkauksia, tehdään säästöjä, tasapainotetaan taloutta aidosti.

  2220
  Helsingin Sanomat, 6.6.2014

  Hänestä kokoomuksen pahin virhe
  on ollut jatkuvan syömävelan ottaminen valtion menojen kattamiseksi.
  Koski leikkaisi julkisia tehtäviä ja menoja, ja alentaisi verotusta.

  2346
  Talouselämä, 24.11.2014

  Suhdanneherkillä aloilla työn tarjonta on rajallista. Työmarkkinajärjestelmästämme jäykkyydestä johtuen riski palkata vakituinen työntekijä voi olla yrityksille liian suuri. Silloin työnantaja jää ilman työntekijää ja työntekijä jää ilman työpaikkaa.

  2343
  Yle Uutiset , 6.9.2014

  Kokoomusnuorten pj. Susanna Koski: Hyvä yhteiskunta tukee – muttei lahjoita riippumattoa

  Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski on sitä mieltä, että hyvä yhteiskunta pitää heikoimmista huolta. Huolenpidon ei kuitenkaan pidä olla ikuista.

  2342
  Verkkouutiset, 21.5.2014

  Kansallisesta turvallisuudesta ei voi päättää imagoon liittyvien tekijöiden pohjalta, eikä miinakysymys voi olla Suomelle sellainen poliittinen painolasti, jonka vuoksi olisi syytä vapaaehtoisesti luopua tehokkaasta puolustusvälineestä. Miinojen hävittäminen pitää lopettaa välittömästi, sanoo Koski.

  2344
  Pohjalainen, 11.9.2014

  Venäjän lietsoma sota Itä-Ukrainassa ja laiton Krimin miehitys ovat ongelmia koko Euroopalle – myös Venäjälle itselleen – mutta tästä huolimatta näyttää valitettavasti siltä, että pysyvästä ratkaisusta voidaan päästä vakavasti neuvottelemaan vasta sitten, kun Venäjälläkin on riittävä intressi neuvotteluihin. Miksi siis olla käyttämättä tehostettua painostusta tässä vaiheessa?