Nuorkonservatiivi

  Politiikassa vaikeidenkin valintojen turvallisin ankkuri on perinteisissä arvoissa

  Maailma muuttuu, ihmisten arvot ja asenteet sen mukana. Arki on epävarmempaa kuin koskaan aikaisemmin. Sen vastapainoksi tarvitaan pysyvyyttä. Ahkeruus, välittäminen, tunnollisuus, yritteliäisyys ja säästeliäisyys ovat perinteisiä suomalaisia arvoja. Koti, uskonto ja isänmaa edustavat pysyvyyttä. Ne eivät ole kadonneet minnekään, vaan ovat tässä ajassa mitä tärkeimpiä ankkureita. Itse asiassa perinteisiä arvoja tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Meillä löytyy liian paljon esimerkkejä siitä kuinka toisista huolehtiminen, joka on ”konservatiivinen” arvo, on unohtunut.

  Lue lisää

  Tavoitteet

  Työ

  Työ merkitsee itsenäisyyttä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus sopia työstään sellainen hinta ja sellaiset ehdot, jotka on itse valmis hyväksymään.

  Lue lisää

  Riskinotto

  Siihen, että joku ottaa riskin tulisi pikemminkin kannustaa sen sijaan, että ahkeruudesta, yritteliäisyydestä ja muiden työllistämisestä rangaistaan.

  Lue lisää

  Osallisuus

  Hyvinvointiyhteiskunta huolehtii heikoimmistaan ja sillä perusteella jokaisen työkykyisen tulee osallistua omalla työllään hyvinvoinnin kasvattamiseen.  Kannustinloukkuja tulee purkaa.

  Lue lisää

  Toimeliaisuus

  Yksilöt itse tietävät valtiota paremmin miten omat käytettävissä olevat rahat kannattaa käyttää.  Suomeen tarvitaan laaja veroremontti, jotta taloudellinen toimeliaisuus saa enemmän elintilaa.

  Lue lisää

  .